Η οικονομική κρίση που μαστίζει την αγορά κατά την τελευταία δεκαετία είχε σαν αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών. Άμεσο αποτέλεσμα αυτού ήταν η μείωση του κύκλου εργασιών των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων οι οποίες μέχρι και το 2009 αποτελούσαν το στυλοβάτη της ελληνικής οικονομίας.

Τα μέτρα λιτότητας εξέτιναν το πρόβλημα με αποτέλεσμα να πληγεί άμεσα το λιανικό εμπόριο και ο χώρος της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Άνοδο παρωδική φάνηκε να έχει ο χώρος της εστίασης, ωστόσο τα οικονομικά δεδομένα δείχνουν πως παρά το άνοιγμα νέων επιχειρήσεων αυτές δε μπόρεσαν να διατηρηθούν στην αγορά με αποτέλεσμα μία συνεχή ανακύκλωση.

Ανάσα φαίνεται να αποτελεί η νέα πρόταση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, η οποία αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ και αφορά σε επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο, την εστίαση και την εκπαίδευση. 

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και αναμένεται να εισάγει στην αγορά το ποσό των 60 εκατ. Ευρώ, ποσό το οποίο μπορεί σε πρώτη φάση να κρίνεται αν μη τι άλλο τουλάχιστον μικρό σε σχέση με τις ανάγκες της επικράτειας, δε παύει όμως να αποτελεί το πρώτο βήμα.

Η χρηματοδότηση από μόνη της αποτελεί για την επόμενη διετία ανάσα σε πλήθος μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οικονομικοί αναλυτές θα κρίνουν δε την πρακτική εφαρμογή του για τη δημιουργία μεγαλύτερων προγραμμάτων στο μέλλον.

Για τη συγκεκριμένη δράση φυσικά θα πρέπει να είναι άμεση η προετοιμασία των επιχειρηματιών, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα καθώς ήδη ανακοινώθηκε από το Υπουργείο η έναρξη του προγράμματος το Φεβρουάριο του 2019.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επιδότησης τα επιχειρηματικά σχέδια θα χρηματοδοτηθούν με τα ποσά από 10.000 ευρώ έως και 150.000 ευρώ και η επιδότηση θα αφορά το 50% του επενδυτικού κεφαλαίου.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να έχουν την ιδιότητα των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
 • Να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
 • Να διαθέτουν ένα τουλάχιστον ΚΑΔ από τα αναφερόμενα στο πρόγραμμα.
 • Να έχουν το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότηση, κατ’ ελάχιστον
  • 1 ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ) για το κλάδο του λιανικού εμπορίου,

  • 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και

  • 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας.

Οι επιδοτούμενες Δαπάνες και ο Χρόνος Υλοποίησης των Επενδυτικών Σχεδίων.

Στα ίδια πλαίσια κινούνται οι επιδοτούμενες δαπάνες σε σχέση με τα παλαιότερα προγράμματα ΕΣΠΑ και αφορούν ενδεικτικά:

 • Μηχανήματα – Εγκαταστάσεις
 • Ψηφιακή προβολή
 • Μισθολογικά κόστη
 • Δαπάνες μελετών/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου κλπ.

Οι επιχειρήσεις που θα υπαχθούν στη δράση θα πρέπει να υλοποιήσουν το 30% του εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης τους πρώτους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης. Σε κάθε περίπτωση η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

*Οικονομολόγος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων –
Απόφοιτος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πηγή: dikastiko.gr